ข้อควรรู้กรณีติดบูโร และแนวทางการล้างเครดิตบูโรให้ขาวสะอาดเช่นเดิม

ติดเครดิตบูโรคืออะไร

ติดเครดิตบูโรคืออะไรหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ ซึ่งเครดิตบรูโรคือข้อมูลหรือประวัติในการผ่อนชำระเงินของเรากับสถาบันทางการเงินที่เรากู้ยืมมาว่าเรามีประวัติการผ่อนชำระเป็นอย่างไร โดยการเช็คเครดิตบูโรเพื่อดูข้อมูลว่าเราติดเครดิตบูโรหรือไม่นั้น เราสามารถเช็คประวัติเครดิตบูโรได้ทางระบบออนไลน์กับทางสถาบันทางการเงินโดยพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลักเพื่อขอเช็คเครดิตบูโรออนไลน์ได้ ซึ่งในปี 2024 หรือ 2567 มีจำนวนผู้ติดเครดิตบูโรเพิ่มมากขึ้นในทุกปี การเช็คข้อมูลที่แสดงผลและบ่งบอกว่าเราติดเครดิตบูโรหรือไม่นั้น ข้อมูลจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขคือ ถ้าข้อมูลเป็นเลข 10

หมายถึงสถานะของเครดิตบูโรเป็นสถานะปกติ 11 หมายถึงปิดบัญชีที่เคยเป็นหนี้ทั้งหมดแล้ว 12 หมายถึงเคยชำระหนี้และได้รับการผ่อนผันในการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐบาล และ 20 หมายถึงยังมีหนี้ค้างการชำระเกิน 90 วันซึ่งนั่นหมายถึงประวัติของเราในการผ่อนชำระหนี้ไม่ดีหรือเรียกอีกอย่างว่าติดเครดิตบูโร

ติดเครดิตบูโรกี่ปีถึงจะกู้ได้อีกครั้ง

การกู้สินเชื่อเพิ่มเติมในขณะที่ผู้กู้เงินติดบูโรอยู่คงจะเป็นเรื่องอยาก เพราะไม่มีสินเชื่อธนาคารไหนไม่เช็คเครดิตบูโรดังนั้นหากเราติดเครดิตบูโรเราควรที่จะต้องรีบแก้ไขหนี้และล้างเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติ

ให้เร็วที่สุด หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าติดเครดิตบูโรกี่ปีถึงจะหลุดและสามารถกลับมากู้สินเชื่อใหม่ได้อีกครั้ง การติดเครดิตบูโรและจะสามารถกลับมากู้ได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อเราได้ทำการจ่ายหนี้สินคงค้างที่ติดเครดิตบูโรจ่ายหมดแล้วหลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 ปีข้อมูลเครดิตถึงจะกลับมาเป็นปกติ ซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ติดเครดิตบูโรแล้ว และเราจะสามารถกลับมากู้สินเชื่อต่างๆได้ตามปกติ แต่สิ่งที่เป็นข้อควรรู้และเป็นสิ่งที่ต้องระวังหลังจากที่ได้มีการล้างเครดิตบูโรแล้ว เราจะต้องมีวินัยทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นหนี้และติดบูโรอีกครั้ง

เราสามารถให้คนอื่นตรวจข้อมูลการติดเครดิตบูโรแทนเราได้หรือไม่

เครดิตบูโรถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัว แต่การตรวจสอบข้อมูลการติดเครดิตบูโรเราสามารถให้คนอื่นตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรแทนเราได้ โดยขั้นตอนการให้บุคคลอื่นตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรแทนเราจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่มีการกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนและมีลายเซ็นต์ที่ถูกต้องทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการตรวจข้อมูลการติดเครดิตบูโรและผู้รับมอบอำนาจมายื่นในการตรวจสอบด้วย

Scroll to Top