เมืองไทยลิสซิ่ง

สินเชื่อบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลเงินเดือนน้อยก็สมัครได้ง่ายๆ
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดฐานเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 15.98% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนดอายุ
วงเงินให้กู้
มากถึง 100,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งเปิดให้กู้เงินใช้เอกสารไม่กี่อย่าง
ฐานเงินเดือนผู้กู้
6,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 17-70 ปี
วงเงินให้กู้
มากถึง 45,000 บาท

ขอแนะนำเมืองไทยลิสซิ่ง ผู้ให้บริการปล่อยสินเชื่ออีกรายที่น่าสนใจ

บริษัทเมืองไทยลิสซิ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสินเชื่อในลักษณะ non-bank ซึ่งเดิมนั้นเมืองไทยลิสซิ่ง เคยเป็นเป็นผู้ให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ดำเนินกิจการไฟแนนซ์เมืองไทยลิสซิ่งให้กับรถจักรยานยนต์มือหนึ่งและมือสอง  ต่อมาได้ปรับเพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งให้ครอบคลุมบริการด้านต่าง ๆ จนตอนนี้เมืองไทยลิสซิ่ง มีทั้งสินเชื่อรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบบุคคล ทำให้บริษัทเมืองไทยลิสซิ่งเป็นอีกบริษัทสำหรับการปล่อยสินเชื่อที่น่าจับตามองและพร้อมขยายสาขาในไทยให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

เมืองไทยลิสซิ่งกับวิสัยทัศน์ในการให้บริการด้านสินเชื่อ

จากข้อมูลบริษัทของเมืองไทยลิสซิ่ง ชื่อเดิมนั้นใช้ชื่อว่าเมืองไทยลิสซิ่ง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองไทยแคปปิตอล เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้มาใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือประกอบอาชีพอิสระ อาจจะไม่สามารถเข้าถึงการปล่อยสินเชื่อของธนาคารขนาดใหญ่ได้ เมืองไทยลิสซิ่งจึงตั้งใจที่จะให้บริการด้านสินเชื่อให้กับผู้คนได้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องไปพึ่งพาแหล่งเงินกู้ยอกระบบ

รูปแบบการให้บริการของเมืองไทยลิสซิ่ง

  1. เมืองไทยลิสซิ่งรถยนต์,รถเพื่อการเกษตร,รถจักรยานยนต์
  2. สินเชื่อโฉนดที่ดิน
  3. สินเชื่อส่วนบุคคล,นาโนไฟแนนซ์
  4. สินเชื่อเพย์ เลเทอร์ สินค้าทั่วไป,อุปกรณ์การเกษตร
  5. บริการรับต่อ พ.ร.บ. และประกันรถ

ซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อของเมืองไทยลิสซิ่งนั้นสามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุมทุกประเภทอาชีพ ทำให้การเข้าถึงนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น

เมืองไทยลิสซิ่งดอกเบี้ยและการชำระค่างวด

สำหรับดอกเบี้ยเมืองไทยลิสซิ่งและเมืองไทยลิสซิ่งให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ,คุณสมบัติของผู้กู้รวมไปถึงเงื่อนไขในการพิจารณาของเมืองไทยลิสซิ่ง เช่น

  • สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ สำหรับทะเบียนรถจักรยานยนต์ 3,000 – 100,000 บาท นั้นระยะเวลาที่สามารถจะผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 10 – 50 เดือน โดยผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายงวดได้ 3 – 4 เดือนต่องวด
  • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ เมืองไทยลิสซิ่งให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่นั้น จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 80 เดือน
  • สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ให้ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 – 80 เดือน
  • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อสำหรับหมุนเวียนธุรกิจ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ให้วงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท ดอกเบี้ยเมืองไทยลิสซิ่ง 28% – 33% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 24 เดือน

จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาชำระค่างวดนั้นนั้นขึ้นอยู่กับสินเชื่อแต่ละประเภท ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้เลือกใช้ได้ตรงความต้องการ

ซึ่งถ้าต้องการติดต่อเมืองไทยลิสซิ่ง สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เบอร์โทรเมืองไทยลิสซิ่ง 1455 หรือจะติดต่อที่ เมืองไทยลิสซิ่งสาขาตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดก็ได้ ถือว่าการให้บริการไฟแนนซ์เมืองไทยลิสซิ่งนั้น สามารถทำให้คนทั่วไปที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำหรือมีรายได้ที่ไม่สูงมาก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ เมื่อมีปัญหาจะต้องใช้เงินด่วน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าจะต้องไปกู้เงินจากนอกระบบมา

Scroll to Top