เพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้เงินด่วน

บริษัทเพื่อนแท้เงินด่วน เปิดให้ยืมเงินบนช่องทางออนไลน์ได้แล้ว
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดฐานเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 19,8% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีเป็นต้นไป
วงเงินให้กู้
มากถึง 50,000 บาท

เพื่อนแท้เงินด่วนคืออะไรและให้บริการอะไรบ้าง?

บริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนเป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบที่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยหลักทรัพย์ค้ำประกันของบริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนส่วนใหญ่จะเป็น โฉนดที่ดินและทะเบียนรถแต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้กู้และบริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนอีกที และถึงแม้ว่าการกู้เงินกับเพื่อแท้เงินด่วนจะใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นการให้บริการในรูปแบบของเงินด่วนทันใจได้จริง เพราะในขั้นตอนของการปล่อยกู้นั้นทางเพื่อนแท้เงินด่วนพยายามที่จะกำหนดเงื่อนไขในการขอกู้ให้น้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้นได้ง่าย และสำหรับการบริการของเพื่อนแท้เงินด่วนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อโฉนดที่ดิน ไลน์เงินด่วนเพื่อนแท้ที่สามารถกู้เงินผ่านรายได้เลย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อนแท้เงินด่วนประกันภัย

สนใจกู้เงินผ่านเพื่อนแท้เงินด่วนดอกเบี้ยแพงไหม?

เพื่อนแท้เงินด่วนดอกเบี้ยแพงไหม? ในบทความนี้เราจะพาท่านมาดูในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัดกัน สำหรับท่านที่กำลังกังวลว่าหากทำการกู้เงินกับเพื่อนแท้เงินด่วนแล้วจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยที่แพงอยู่นั้นท่านสามารถคลายกังวลได้เลย เพราะบริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 0.60-1.25% ต่อเดือนเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทสินเชื่อที่ท่านได้ทำการยื่นกู้กับทางเพื่อนแท้เงินด่วน และนอกจากนี้การคิดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเงินด่วนอย่างเพื่อนแท้เงินด่วนยังอยู่ภายใต้กฎหมายอีกด้วย หากกล่าวโดยสรุปเราสามารถสรุปได้ว่าการกู้เงินกับเพื่อนแท้เงินด่วนนั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงมากนักยิ่งเมื่อเราเทียบกับสินเชื่อนอกระบบที่มักจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3-20% ต่อเดือน โดยดอกเบี้ยในส่วนนี้ถือได้ว่าสูงเป็นอย่างมากดังนั้นการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายในระบบจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่า

อยากรู้ช่องทางติดต่อกับเพื่อนแท้เงินด่วนเช็คเลย!

สำหรับการติดต่อกับเพื่อนแท้เงินด่วนนั้นช่องทางที่เราจะทำการแนะนำจะมีทั้งหมด 2 ช่องทางด้วยกัน ซึ่งช่องทางแรกจะเป็นการติดต่อกับบริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนผ่านเบอร์โทร 02-114-8988 โดยช่องทางนี้ท่านจะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วนและข้อมูลเกี่ยวกับประกันของเพื่อนแท้เงินด่วนได้เพียงเท่านั้น และช่องทางที่สองจะเป็นการติดต่อผ่านทางไลน์เงินด่วนเพื่อนแท้โดยแอดไลน์ไปที่ @pueantae ซึ่งการติดต่อผ่านช่องทางนี้นอกจากจะสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัดได้แล้วท่านยังสามารถยื่นกู้เงินด่วนออนไลน์กับทางเพื่อนแท้เงินด่วนผ่านไลน์ได้อีกด้วย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส มีวงเงินสูง และดอกเบี้ยถูกมากๆ ล่าสุด
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดฐานเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนดฐานเงินเดือน
อายุผู้กู้
20 ปีเป็นต้นไป
วงเงินให้กู้
มากถึง 200,000 บาท
สินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนหลายรอบมาก
ฐานเงินเดือนผู้กู้
9,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนดฐานเงินเดือน
อายุผู้กู้
ช่วง 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
มากถึง 200,000 บาท
Scroll to Top