วิธีสมัคร line bk กสิกร พร้อมแนะนำวิธีสมัครให้ผ่านง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สมัคร line bk มีข้อดีอย่างไร

line bk คือสินเชื่อเงินสดของธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบริษัทไลน์ เพื่อลงทุนเกี่ยวกับสินเชื่อเงินสดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปี 2024 หรือ 2567 การสมัครขอสินเชื่อเงินสดจาก line bk มีผู้ที่ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การสมัครกู้เงินไลน์ บีเคมีข้อดีคือ สามารถสมัครง่ายด้วยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก การสมัคร line bk จะทำให้เราสามารถนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้ และข้อดีอีกอย่างของการสมัคร line bk คือสามารถผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำ และสามารถกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ ซี่งผู้ที่สนใจในการสมัคร line bk

กสิกรสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเปิดบัญชี line bkของธนาคารกสิกรไทยได้จากแอบพลิเคชั่น LINE บนมือถือได้เลย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีสมัคร line bk ที่มีขั้นตอนที่รวดเร็วและสามารถทราบผลได้ทันที

ขั้นตอนสมัคร line bk ให้ผ่านทำได้ดังนี้

หลายคนอาจจะประสบปัญหาในการสมัคร line bk ไม่ผ่านเนื่องจากอาจจะไม่ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการสมัคร ซึ่งวิธีสมัคร line bk ให้ผ่านจะมีการสมัคร 2 วิธีคือ สมัคร line bk โดยการสมัครด้วย K PLUS และวิธีที่สองคือสมัคร line bk ด้วยบัตรประชาชน การสมัครด้วย K PLUS เพื่อขอวงเงินให้ยืม line bk สามารถทำตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ เข้าไปในแอบพลิเคชั่น LINE แล้วเลือก line bk จากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆที่

แอบพลิเคชั่นได้มีการระบุอย่างละเอียดเพื่อขอเปิดบัญชีและผูกบัญชี KBank เข้ากับ line bk และวิธีที่สอง การสมัคร line bk ด้วยบัตรประชาชน ซึ่งวิธีสมัครให้ผ่านด้วยการใช้บัตรประชาชนมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปในแอบพลิเคชั่น LINE แล้วเลือก line bk จากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆเหมือนกับการสมัครด้วย K PLUS แต่เราไม่ต้องผูกบัญชี แต่จะใช้การยืนยันตัวตน line bk ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านตู้ เอทีเอ็ม ของธนาคารกสิกรไทยแทน

คุณสมบัติของผู้สมัคร line bk มีอะไรบ้าง

ไลน์ bk ยืมเงินของธนาคารกสิกรไทยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ ผู้ที่ต้องการสมัคร line bk จะต้องมีอายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย และมีบัญชีเงินฝาก line bk ที่ได้เปิดบัญชีตามขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการสมัคร line bk ผู้สมัครที่เป็นพนักงานประจำจะต้องมีรายได้ขั้นที่ 7,000 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่ต้องการสมัคร line bk ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน ซึ่งการสมัครสินเชื่อ line bk จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัวตน และเอกสารแสดงรายได้ประกอบการสมัครด้วยซึ่งบางครั้งในส่วนของเอกสารแสดงรายได้นอกจากใช้ใบรับรองเงินเดือนแล้ว อาจจะต้องแนบบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครแอพยืมเงินด่วนที่ไม่ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย

Scroll to Top